Ympäristö

Vuonna 2011 endurossa siirrytään uuteen äänimittausmenetelmään. Uusi menetelmä perustuu siihen, että moottori ryntäytetään sekunnin aikana tyhjäkäynniltä täysille ja mitataan maksimiäänenpaine riippumatta siitä, millä käyntinopeudella maksimi saavutetaan. Usein kuvitellaan, että lukema otettaisiin aina maksimikierroksilla. Näin ei ole vaan koko alueella tavattu huippuarvo ratkaisee, ei maksimikierrosten lukema. Mittarin sijoituspaikka on 1,35 metrin korkeudessa vinosti (45 asteen kulmassa) pyörään nähden 2 metrin päässä takapyörän ja maan kosketuskohdasta. Käyntinopeutta ei mitata, vain maksimaalinen äänilukema kiinnostaa. Edut ovat ilmeiset:

 • mittaus on nopea suorittaa
 • käyntinopeutta ei tarvitse mitata
 • tulos voidaan laittaa julkisesti näkyville, sillä lukemassa ei ole tulkinnanvaraa
 • ei ole hyötyä vaimentaa ääntä tietyillä kierroksilla
Haittojakin on:
 • kierroslukurajoitin on erilainen vapaalla kuin vaihde päällä
 • koneen on oltava kunnolla lämmin ennen mittausta ja 2-tahtisten kampikammioiden kuivat
 • Endurossa on vuonna 2011 rajana 112 dB(A), jälkitarkastuksessa 113 dB(A). Raja ei ole riippuvainen lämpötilasta, mutta mittarin tyypistä annetaan hyvitystä: mittarityypin 1 mittarista 1 dB(A) ja mittarityypin 2 mittarista 2 dB(A). Motocrossin rajoista ei ole tietoa, mutta vuonna 2010 FIM muka käytti rajana 115 dB(A).
 • kaasun kääntämistavalla on merkitystä yläkierroksilla

Menetelmäkuvaus on FIM:n sivuilla ja myös näillä EMK:n nettisivuilla nimellä 2m-max-menetelmä. Tämän FIM-kuvauksen ohella on julkaistu UEM:n mittausohje (englanninkielinen). Se on ylivoimaisesti paras kuvaus menetelmästä ja siinä otetaan huomioon myös koneen paukkumiset ja kerrotaan selvästi, miten kaasua käännetään. Kirjoittaja on itsekin mitannut, muuten ei noin hyvää kuvausta pysty tekemään. Yleisin kupru on jättää mittari väärälle asteikolle. Asetuksissa on oltava maksimiasteikko (yleensä 130 dB), automaattiasteikko ei käytännössä toimi, sillä se ei ehdi hakea oikeaa aluetta lyhyessä ajassa ja lukemat jäävät hyvin alhaisiksi.

 • aikavakiona FAST
 •  A-asteikko (ei C)
 •  MAX-asetus (mitataan maksimi)

Lisäksi kerrotaan, millaisia tuloksia uuden menetelmän tutkiminen tuotti Päijänneajoissa 2010.

UEM:n erinomainen 2m-max-menetelmäkuvaus

2-m-max-menetelmä

Uuden menetelmän analyysi

Ympäristöministeriön meluasiakirja

**********************************************************************

Äänimittaus

Kurssimateriaalia vuodelta 2007.
Yhteenveto äänimittareista.
Kierrostaulukko äänimittausta varten.

Moottoriliiton 2009 urheilusäännöstön äänisäännöt alkavat sivulta 107.